Tidligere møder

Selskabet for Teoretisk og Anvendt Terapi

Jakobinerklubben

2020

6. februar

"Nærkontakt med dine personlige billioner af mikrober. Hvad gør de egentligt ved dig og for dig?"


Oluf Borbye Pedersen, professor, dr.med., 

Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter


Kristine Højgaard Allin, lektor, ph.d., 

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter


2019

12. december

The Danish High Risk and Resilience Study VIA 7 - hovedresultater af undersøgelse af 522 børn af forældre med skizofreni, bipolar sygdom og kontrolforældre.

iPSYCH - Populationsbaserede undersøgelser af genetiske og miljømæssige forholdsbetydning for de hyppigst forekommende psykiske lidelser

Merete Nordentoft

Professor i Psykiatri, Psykiatrisk Center København

CORE- Copenhagen Research Center for Mental Health

Psykiatrisk Center København

Institut for Klinisk Medicin

Københavns Universitet31. oktober

Pludselig død hos unge med strukturelt normalt hjerte

Jacob Tfelt-Hansen

Professor, Overlæge, dr.med,

arvelige arytmier, Hjertemedicinsk afdeling B

Rigshospitalet og Retsmedicinsk Institut, 

Københavns Universitet


Arytmimodeller i gris og hest

Thomas Jespersen

Professor, Cand. Scient., dr.med.

Cardiac Physiology Laboratory, Biomedicinsk Institut

Københavns Universitet


3. oktober

Forhøjet intrakranielt tryk – bliver farmakologisk behandling mulig?

Nanna MacAulay

Professor i Molekylær Neurofysiologi

Institut for Neurovidenskab

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet


4.april

Medaljeforedrag

Vaccinationsprogrammers effekt i virkelighedens verden

Ane Bærent Fisker, læge, PhD

Research Center for Vitamins and Vaccines (CVIVA),

Bandim Health Project, Statens Serum Institut7.marts

Virker behandlingen – prioriterer vi den finale test?

Anders Perner, MD, PhD

Overlæge, Intensiv Terapiklinik, Rigshospitalet

Professor, Københavns Universitet

 

Hvordan styrer vi ibrugtagning af nye behandlinger?

Jakob Kjellberg, Cand Scient, Professor

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE)

 


7. februar

”Immunterapi – præcisionsmedicin og personlig kræftbehandling”

Inge Marie Svane, MD, PhD

Overlæge, Centerleder af Nationalt Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital,

Professor, Københavns Universitet

 

Kræft Immunologi – og nye veje til bedre behandlinger

Mads Hald Andersen, Ingeniør, dr. med

Leder, Nationalt Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital

Professor, Københavns Universitet

 

2018


6. december

Multiparametric imaging of immunological disease processes - now in colour

Lesson learned from oncology -

Mikael Boesen, PhD, Professor, overlæge,

Leder af muskuloskelettal diagnostik og forskning,

Røntgenafdeling Bispebjerg og Frederiksberg Hospital,

Københavns Universitet1. november

HPV – fra hypotese til forebyggelse

Susanne Krüger Kjær, Professor, overlæge, dr. med.

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning / og

Gynækologisk afdeling, Rigshospitalet

 

HPV i hoved-hals cancer

– en ny fænotype af oropharyngeal cancer

Christian von Buchwald, Professor, overlæge, dr.med.
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik
Rigshospitalet

 

 

4. oktober

Patienterne med de højeste kolesteroltal

 – hvordan finder vi dem og hvordan redder vi dem?                                                                                                             

Henning Bundgaard, Professor, overlæge, dr. med

Københavns Universitet

Hjertecentret, Rigshospitalet

 

Statiner og deres potentielle bivirkning

Steen Larsen, Lektor, dr. med

Exercise laboratories

Biomedicinsk Institut

Københavns Universitet

 


5. april

Medaljeforedrag

”Infektioner, autoimmunitet, hovedtraume, cancer og gener som mulige ledetråde mod årsagerne til psykiatriske sygdomme.”

Michael Eriksen Benrós, læge, PhD

Forskningsleder, læge

Psykiatrisk Center København

Københavns Universitets Hospital1. marts

Personalized lifestyle medicine

Bente Stallknecht, professor, dr. med.

Institutleder Biomedicinsk Institut

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet


Arne Astrup, professor, dr. med.

Institutleder, Institut for Idræt og Ernæring,

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet1. februar:

Cancer stem cells in brain cancer and therapy resistance 

Petra Hamerlik, PhD

Group Leader, Danish Cancer Society Research Center

Associate Professor at Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen


Åben-vågen hjernekirurgi

Jannick Brennum, dr. med.

Klinikchef, overlæge

Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
2017

7. december:

Shock Induced Endotheliopathy (SHINE) - a unifying pathophysiological mechanism.

Pär Johansson

Professor, overlæge, dr.med, MPA

Klinisk Immunologisk Afdeling - Rigshospitalet2. november

The uterine biosensor

Nick Macklon

Professor i obsterik og gynækologi,

Københavns Universitet5. oktober 

Døden – hvad er lægens opgaver?

En neonatologisk synsvinkel

Formand for etisk råd Professor Gorm Greisen


6. april

Via storskala human genetik til en bedre forståelse af svær overvægt

Lektor, Seniorforsker Tune Pers

Statens Serum Institut og

The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research

Københavns Universitet


2. marts

Længe leve det svigtende hjerte

Professor Lars Køber

Hjertemedicinsk Klinik

Rigshospitalet


2. februar

(2 foredragsholdere)

Stem cell-based treatment of white matter disease

Professor Steven Goldman

og

The night life of the brain

Professor Maiken Nedergaard

Center for Basic and Translational Neuroscience

Københavns Universitet


2016

1. december

Helbredskonsekvenser af genetisk tilpasning til livet i Arktis

(2 foredragsholdere)

Marit Eika Jørgesen

Professor, overlæge, Phd

Steno Diabetes center og

Statens Institut for Folkesundhed

Syddansk Universitet

og

Torben Hansen

Professor , Phd

Section for Metabolic Genetics

The Novo Nordisk Foundation

Center for Basic Metabolic Research

Københavns Universitet3. november

Skræddersyet kræftbehandling

Ulrik Lassen

Professor, overlæge, dr.med.

Leder af Fase 1 Enheden


Onkologisk Klinik

Righospitalet6. oktober

Inflammatorisk tarmsygdom - klinisk epidemiologiske aspekter før, nu og i fremtiden

Tine Jess

Professor, overlæge dr.med.

Institute of Preventive Medicine

Bispebjerg-Frederiksberg Hospital


7. april

Medaljeforedrag:

Blodfortyndende behandling på kryds og tværs - ikke alle hjerter beskyttes lige godt af hjertemagnyl

Erik Lerkevang Grove

Afdelingslæge, phd

Århus Universitetshospital


3. marts

Forebyggelsesmuligheder ved skizofreni

Merete Nordentoft

Professor, overlæge, dr.med

Psykiatrisk Center København

Region hovedstadens psykiatri


4. februar

(2 foredragsholdere)

Døgnrytmer

Jan Fahrenkrug

Ledende overlæge, professor, dr.med

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet

Klinisk Biokemisk Afdeling

og

Poul Jørgen Jennum

Professor, overlæge, dr.med.

Rigshospitalet

Dansk Center for Søvnmedicin

Klinisk neurofysiologisk afdeling


2015

3. december

(2 foredragsholdere)

Sund aldring

Martin Lauritzen

Professor, dr.med

Institut for Neurovidenskab og farmakologi

Københavns Universitet

og

Kaare Christensen

Professor, overlæge, dr.med.

Det Danske Tvillingeregister og Center for Aldringsforskning

Syddanske Universitet1. november

P-piller - ikke uden risiko

Øyvind Lidegaard

Professor, overlæge, dr.med.

Gynækologisk Klinik

Rigshospitalet1. oktober

Immunologisk aspekter ved nyretransplantation

Søren Schwartz Sørensen

Professor, overlæge, dr.med.

Nefrologisk Klinik P

Rigshospitalet9. april

Medaljeforedrag

De inflammatoriske tarmsygdommes epidemiologi i Europa & anvendt epidemiologi ved telemedicin

Johan Burisch

Læge, Phd

Gastroenheden, Hvidovre Hospital og

Danish Centre for eHealth & Epidemiology (DEEP), Nordsjællands Hospital


6. marts

Biobanker og hvad de kan bruges til

Henrik Ullum

Overlæge, Phd, ekstern klinisk lektor

Klinisk Immunologisk afdeling

Rigshospitalet


5. Februar

Astma: En Epidemi i Slow Motion

Hans Bisgaard

Professor,  dr. med.

Dansk BørneAstma Center

Gentofte Hospital


2014

4. december:

(2 foredragsholdere)

Prostatakræft og sexualitet

Peter Iversen

Professor, overlæge

Copenhagen Prostate Cancer Center og

Urologisk Klinik D

Rigshospitalet


Annamaria Giraldi

Professor, Overlæge, Ph.d

Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet


6. november:

Ortopædkirugisk behandling af sarkomer.

Michael Mørk Petersen

Klinisk professor, overlæge, dr.med

Ortopædkirurgisk klinik, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet


2. oktober:

Ej blot til pynt. Udvidelse af de diagnostiske og pharmaceutiske muligheder ved hjælp af glykaner.

Hans Wadahl

Professor, MD, PhD

Centre for Glycomics

Københavns Universitet.


3. april:

Medaljeforedrag: 

Apolipoprotein M - bygger bro mellem lipoproteiner og karvæggens endotel

Christina Christoffersen

Læge, Phd

Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

Lektor, Biokemisk Institut, Københavns Universitet


6. marts:

IVF – fremtidens børn

Anja Pinborg

Professor, overlæge, dr.med..

Gynækologisk/Obstetrisk Afd

Hvidovre Hospital


6. februar

Biologisk psykiatri - fra mus til mænd

Anders Fink-Jensen

Klinisk professor, klinik chef, dr. med.

Institut for Klinisk Medicin

Psykiatrisk Center København


2013

5 december:

(2 foredragsholdere):

Exercise as a pill – True or false?

 

Exercise as a pill - pro

Romain Barres

Associate Professor

The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research

Københavns Universitet


 

Exercise as a pill - contra

Flemming Dela

Professor, MD, dr.med.

Biomedicinsk Institut, Afdeling for Systembiologisk Forskning

Københavns Universitet


7 november :

Patogenetiske og terapeutiske aspekter af systemisk lupus erythematosus

Søren Jacobsen

Professor, dr.med.

Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi

Rigshospitalet, Københavns Universitet.


3 oktober 

(3 foredragsholdere):

Making transplantable insulin-producing beta cells from human pluripotent stem cells 

Henrik Semb

Professor in Human Stem Cell Biology / Director Danstem, The Danish Stem Cell Center, Copenhagen University.


Klinisk stamcelleterapi i kardiologien og i fremtiden

Jens Kastrup

Overlæge, Professor

Kardiologisk afdeling B 2014, Hjertecentret, Rigshospitalet.


Humane autologous fat grafts enriched with adipose tissue derived stem cells

survives better than non-enriched fat grafts. New frontiers in plastic surgery

Krzysztof Tadeusz Drzewiecki

Consultant, Professor of Plastic and Reconstructive Surgery, Dept. of Plastic Surgery, Breast Surgery & Burns, Rigshospitalet


4. april:

Medaljeforedrag:

En ny receptor for GHB i hjernen

Petrine Wellendorph

Lektor, forskningsleder, cand.pharm., ph.d.

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, SUND, KU.


7. marts:

Moselig og andet retsmedicinsk

Niels Lynnerup

Professor, Læge, Ph.D.

Antropologisk Laboratorium, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet


7. februar:

Kost, hormoner og vægtregulering – fakta og myter

Arne Astrup

Institutleder, professor, dr.med.

Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet


2012

6.december:

Fuldblodshæmostase, blødning og koagulopati ved kritisk sygdom

Pär Johansson

Overlæge, Dr.Med., MPA

Blodbanken, Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet

 

1. november:

Vækst og reproduktion; Tidlig pubertet, misdannede kønsorganer & dårlig sædkvalitet. 

What’s the connection?

Anders Juul

Professor, dr.med., klinikchef

Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet.


4. oktober:

Avanceret Radioterapi

Lena Specht

Professor, lektor, dr.med.

Onkologisk Klinik og Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet


12. april:

Medaljeforedrag:

Risiko for kolorektal cancer hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom

Tine Jess

Afdelingslæge, forskningsleder, dr.med.

Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut.


1. marts :

Neuromodulation, kan det anvendes til hovedpine?

Rigmor Højland Jensen

Professor, overlæge, dr.med.

Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Afdeling, Glostup Hospital.


2. februar:

Hvad bestemmer nethindens ydeevne? Kan den trænes?

Kan den manipuleres med farmaka eller andre midler?

Michael Larsen

Professor, overlæge, dr.med.

Øjenafdelingen, Glostup Hospital.