Bestyrelse

Bestyrelse

Hans Wandall, phd.

Professor

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Københavns Universitet

Formand

Jannick Brennum dr.med.

Centerdirektør

Neurocentret

Rigshospitalet


Rasmus Ripa, dr.med.

Overlæge

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Tine Jess, dr. med

Professor

Statens Serum Institut


Nanna MacAulay, ph.d.

Professor

Institut for Neurovidenskab

Københavns Universitet


Sekretær

Johannes W Pedersen, ph.d.

Afdelingslæge, klinisk lektor (vikar)

ISUH og Københavns Universitet


Kommentarer eller spørgsmål vedr. hjemmesiden kontakt venligst selskabets sekretær Johannes Wirenfeldt Pedersen: jwpeder@sund.ku.dk