Bestyrelse

Selskabet for Teoretisk og Anvendt Terapi

Jakobinerklubben

Bestyrelse

Hans Wandall, phd.

Professor

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Københavns Universitet

Formand

Jannick Brennum dr.med.

Klinikchef

Neurokirurgisk klinik

Rigshospitalet


Rasmus Ripa, dr.med.

Overlæge

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Tine Jess, dr. med

Professor, Centerchef, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse,

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.


Anders Fink-Jensen, dr.med.

Klinisk professor, klinik chef

Institut for Klinisk Medicin

Psykiatrisk Center København


Sekretær

Johannes W V Pedersen, ph.d.

Afdelingslæge, post doc

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Københavns Universitet og SUH


Kommentarer eller spørgsmål vedr. hjemmesiden kontakt venligst selskabets sekretær Johannes Wirenfeldt Pedersen: jwpeder@sund.ku.dk