Bestyrelse

Kommentarer eller spørgsmål vedr. hjemmesiden kontakt venligst selskabets sekretær Johannes Wirenfeldt Pedersen: jwpeder@sund.ku.dk

Selskabet for Teoretisk og Anvendt Terapi

Jakobinerklubben

Bestyrelse

Formand

Anders Fink-Jensen, dr.med.

Klinisk professor, klinik chef

Institut for Klinisk Medicin

Psykiatrisk Center København


Hans Wandall, phd.

Professor

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Københavns Universitet

Næstformand

Jannick Brennum dr.med.

Klinikchef

Neurokirurgisk klinik

Rigshospitalet


Rasmus Ripa, dr.med.

Overlæge

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Tine Jess, dr. med

Professor, Centerchef, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse,

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.


Birgitte Holst, dr.med.

Professor

Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Eyepath Lab,

Københavns Universitet.


Sekretær

Johannes W V Pedersen

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Københavns Universitet