Bestyrelse

Kommentarer eller spørgsmål vedr. hjemmesiden kontakt venligst selskabets sekretær Johannes Wirenfeldt Pedersen: jwpeder@sund.ku.dk

Selskabet for Teoretisk og Anvendt Terapi

Jakobinerklubben

Bestyrelse

Formand

Birgitte Holst, dr.med.

Professor

Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Eyepath Lab,

Københavns Universitet.

 

Næstformand

Anders Fink-Jensen, dr.med.

Klinisk professor, klinik chef

Institut for Klinisk Medicin

Psykiatrisk Center København

 

Jannick Brennum, dr.med.

Klinikchef, overlæge

Neurokirurgisk Klinik

Rigshospitalet

 

Hans Wandall, phd.

Professor

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Københavns Universitet

Rasmus Ripa, dr.med.

Overlæge

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet

Sekretær

Johannes W V Pedersen

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Københavns Universitet